Odjeljenje za obrazovanje raspisuje konkurs za prijem nastavnog osoblja

U skladu sa Zakonom o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine i Planom zapošlјavanja direktora, pomoćnika direktora, nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi, vanjskih saradnika i odgajatelja u Odjelјenju za obrazovanje za 2023. godinu Odjelјenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH raspisuje konkurs za prijem direktora, pomoćnika direktora, nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi i vaspitača u predškolskoj ustanovi.

Image for news

Potpisane prijave treba slati na adresu:


Vlada Brčko distrikta BiH – Odjeljenje za obrazovanje – Pododjeljenje za ljudske resurse i zapošljavanje, Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, ili dostaviti lično u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar mira br. 1, šalteri broj 6 i 7, najkasnije
do 25. 8. 2023. godine do 15.00 sati.


NAPOMENA:


Za pozicije direktor osnovne škole, direktor osnovne muzičke škole i pomoćnik direktora srednje škole, potrebno je potvrditi ispunjavanje kvalifikacija za radno mjesto – poznavanje rada na računaru u programima WORD, EXCEL, internet i elektronska pošta. Komisija za zapošljavanje vršit će testiranje koje se realizuje prije pretkvalifikacionog postupka – pismenog testa i usmenog intervjua. Na pismeni test i usmeni intervju pozivaju se samo kandidati koji su uspješno obavili testiranje (tačno odgovorili na više od 50% pitanja).


Prilikom izbora obavezno se provodi pretkvalifikacioni postupak u vidu pismenog testa, a na usmeni intervju se pozivaju kandidati koji su tačno odgovorili na minimalno 75 % pitanja.
Pismeni test obuhvata pitanja iz oblasti: opće informisanosti, a posebno o sistemu obrazovanja u Distriktu; didaktičkometodička zasnovanost nastave; inovacije i savremena dostignuća u nastavi; menadžment škole, vrednovanje i ocjenjivanje.


Pitanja za pismeni test su javno objavljena i nalaze se na službenoj internet stranici Vlade Brčko distrikta BiH 
(ob.bdcentral.net).


KANDIDATI KOJI ISPUNjAVAJU USLOVE UTVRĐENE KONKURSOM DO ZATVARANjA KONKURSA I KOJI SU OZNAČENI KAO KANDIDATI KOJI ISPUNjAVAJU USLOVE KONKURSA S KOJIMA ĆE SE OBAVLjATI TESTIRANJE/INTERVJU, O DATUMU, MJESTU I TERMINU ISKLjUČIVO SE OBAVJEŠTAVAJU PUTEM SLUŽBENE INTERNET STRANICE VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH (ob.bdcentral.net).