Rang-lista za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola

Odjelјеnje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH objavljuje rang-listu učenika srednjih škola koji se redovno školuju u jednom od zanimanja koje je proglašeno deficitarnim u školskoj 2023/2024. godini, a koji ostvaruju pravo na dodjelu stipendije.

Image for news

KANDIDAT NEZADOVOLjAN RANG LISTOM IMA PRAVO PRIGOVORA U ROKU OD 8 DANA OD DANA OBJAVE RANG LISTE NA OGLASNOJ TABLI VLADE BRČKO DISTRIKTA BIH I NA WEB SRANICI ODJELjENјA ZA OBRAZOVANјE.