Konačna rang-lista za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija

10.7.2023. Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine objavilo je Konačnu rang-listu za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s područja Brčko distrikta BiH koji su ostvarili pravo na stipendiju za 2023. godinu.